Týden vědy a techniky AV ČR a Archeologický ústav v Praze

Pražský Archeologický ústav se znovu zapojí do největšího vědeckého festivalu v České republice – Týdne vědy a techniky, který letos proběhne ve dnech 1. – 13. 11. 2016. V letošním roce bude pro širokou veřejnost připraveno několik přednášek, reflektujících odbornou činnost a publikační aktivity instituce.

Podrobnější informace k přednáškám a k případné rezervaci naleznete na www.tydenvedy.cz

Archeologie modernity

Archeologie už není pouhá prehistorie, která se zabývá jen temnými a dávnými obdobími. V posledních desetiletích se rozvinula v samostatnou vědu, která prostřednictvím svébytných postupů zkoumá vztah člověka ke světu artefaktů, k životnímu prostředí a krajině jako celku. Archeologie se tak stává kompetentní i ke studiu moderních společností. Jedním z velkých témat archeologie modernity je studium konfliktů a krizí 20. století. Území České republiky se přímé válečné střety naštěstí spíše vyhýbaly, přesto však i zde nalézáme stopy specifických aktivit a areálů, které s válečnými událostmi úzce souvisely. Jednou z nejautentičtěji dochovaných památek tohoto druhu jsou pozůstatky důlního závodu Sauersack, dnes Rolava, okr. Sokolov. Byl vybudován na počátku druhé světové války, aby zásoboval válečnou mašinérii Třetí říše nedostatkovým cínem. Po válce již nebyla těžba obnovena a opuštěný areál dolu, úpravny rudy i zajateckého lágru se postupně proměnil v mimořádně impresivní archeologickou lokalitu.

Místo a čas konání:

- Muzeum Policie ČR, Ke Karlovu 1, Praha 2; 3. 11.; 11:00-12:30 hod.
- Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, Pardubice; 8. 11.; 10:00-11:30 hod, 18:00-19:30 hod.

Přednášející: Mgr. David Novák a Mgr. Jan Hasil, Ph.D.

Archeologie násilí v raném středověku

Přednáška se zaměří na násilí v raném středověku, které bylo v té době všudypřítomné – jako hrozba a jako aktuální realita. Archeologie zjišťuje důsledky násilí (masové hroby, nepietní pohřby, shořelá hradiště). Ojediněle je nalezena i významná osoba (např. Břeclav-Pohansko), z jejíhož pohřbu je zřejmé, že přišla o hlavu; doložit, zda stětí bylo příčinou smrti, je však problematické (někdy šlo i o posmrtné stětí). Podrobněji bude uvedeno cca 5–6 případů násilí na území ČR, např. dobytí hradiště Kal na vrchu Valy na Jičínsku nebo masový hrob z Budče. Klasické bojiště v poli zatím nebylo objeveno.

Místo a čas konání:

- Muzeum Mladoboleslavska, Hrad 1 – Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav; 1. 11., 17:00-18:30 hod.

Přednášející: PhDr. Naďa Profantová, CSc.

Minulost, kterou nikdo nezapsal

Přednáška představí jinakost archaických společností, těžko uchopitelnou v měřítku západní éry postmodernismu a velmi obtížně interpretovatelnou v archeologických nálezech. V hledáčku zájmu se ocitají společnosti bez vlastních písemných záznamů, které existovaly ještě relativně nedávno, ale i ty z dávné minulosti, především z období neolitu. Seznámí se základními odlišnostmi mezi námi a těmi druhými, a to jak v oblasti materiální kultury, tak sociální a ekonomické. Dále představí v našem prostředí unikátní Archeologické 3D virtuální muzeum a novou knihu, která se výše uvedené problematice věnuje.

Místo a čas konání:

- Studijní a vědecká knihovna, Hradecká 1250/2, Hradec Králové; 7. 11.; 10:00 hod.
- Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, Malý sál – č. 205, 2. patro; 10. 11.; 11:00-12:30 hod.

Přednášející: Mgr. Petr Květina, Ph.D.

Význam Arábie při migracích mezi Afrikou a Eurasií

Přednáška ucelenou formou představí objevování, přírodu, dějiny a kulturu jižní Arábie. Dnešní archeologické výzkumy ukazují, že anatomicky moderní lidé expandovali z Afriky přes Arabský poloostrov pravděpodobně úžinou Báb el-Mandab již před 120 tisíci lety. Arábie však i přes nesporný regionální význam nebyla až do relativně nedávné doby prozkoumanou oblastí. Ještě před několika desetiletími nebyly pro její starší období k dispozici téměř žádné doklady a počátky pozdějšího civilizačního rozmachu bývaly kladeny do přímé souvislosti s kulturami Předního východu. Přednáška doloží, že ona „šťastná Arábie“, rodiště legendární královny ze Sáby, nebyla slepou uličkou lidských migrací, ale poměrně rušnou křižovatkou v rámci celého Indického oceánu.

Místo a čas konání:
- Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, Malý sál – č. 205, 2. patro; 9. 11.; 13:00-14:30 hod.
- Studijní a vědecká knihovna, Hradecká 1250/2, Hradec Králové; 14. 11.; 17:00 hod.

Přednášející: Doc. Mgr. Viktor Černý, Dr.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter