konference 2017

Konference a kolokvia s archeologickou tématikou v Čechách a na Moravě (případně i jinde) pořádaná v r. 2017

.

Název – zkratka
Organizátor
Téma
Místo konání, poznámka
Datum *)
ArchaeoMontan Krušná Krajina – Erz(gebirgs)landschaft – Ore Landscape
Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.
Středověké hornictví v Sasku a Čechách
Kadaň, Kulturní dům Střelnice
pozvánka: PDF
přihláška: DOC
program: PDF
30.-31.03.2017
Archeologia technica 36/2017
Technické muzeum v Brně
Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami
Technické muzeum v Brně
pozvánka: PDF
více informací: zde (bude doplněno)
18.04.2017
ARUP – NPÚ
Zveřejňování informací v archeologii
zasedací sál Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Praze, Na Perštýně 12, Praha 1
pozvánka: PDF
20.04.2017
Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2016
Muzeum města Brna – Archaia Brno o.p.s.
Brno, hrad Špilberk
pozvánka:PDF
přihláška: DOCX
20.04.2017
Archeozoologie
ARUB – JU v Českých Budějovicích a další
Nálezy zvířat v archeologických situacích
Obecní dům v Opavě (Ostrožná 46)
pozvánka a přihláška: DOCX
16.-18.05.2017
Doba laténská ve střední Evropě / Die Latenezeit in Mitteleuropa
Ústav archeologické památkové péče Brno
Archeologie doby laténské ve střední Evropě
Plumlov
pozvánka: PDF
Einladung: PDF
16.-19.05.2017
NESAT XIII
ARUP – TU Liberec – Správa Pražského hradu
North European Symposium for Archaeological Textiles
Liberec, Technická univerzita
více informací
Program
22.-26.05.2017
Iron in Archaeology: Bloomery Smelters and Blacksmiths in Europe and Beyond
ARUP – NTM
30.5.-1.6.2017
9. workshop ke středověké a novověké keramice
Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví
Archeometrie keramiky. Experiment při výzkumu technologie výroby. Prezentace keramických souborů s diskuzí
Panská Lhota
pozvánka: PDF
přihláška: DOCX
7.-10.6.2017
ARGE 2017
Archeologická prac. skupina východní Bavorsko/západní a jižní Čechy/Horní Rakousko

Cizí vlivy, kulturní výměna a získávání surovin v období od konce doby laténské do raného středověku

Schlögen (obec Haibach ob der Donau, Horní Rakousko)
pozvánka: DOC
závazná přihláška: DOC
21.-24.6.2017
Klasické rozhovory 2016 / Colloquia classica 2017
KTF UK
Praha, Thákurova 3
pozvánka: PDF
program: PDF
27.6.2017
Die Frühe Eisenzeit in Mitteleuropa / Early Iron Age in Central Europe
NHG – Institut für Ur- und Frühgeschichte der F-A Universität Erlangen-Nürnberg
Norimberk
pozvánka: PDF
program: PDF
20.-22.7.2017
Otázky neolitu a eneolitu 2017
FF UP v Olomouci
Bělecký Mlýn u Prostějova, Zdětín
informace: DOCX
pozvánka: DOCX
přihláška: DOCX
program: PDF
25.-27.09.2017
36. mezinárodní konferenci Archivu hl. města Prahy
Archiv hl. města Prahy

Město a jeho hradby

Clam-Gallasův palác v Praze
pozvánka: PDF
10.-11.10.2017
Starší doba bronzová ve střední Evropě
MAMUZ Museumszentrum Betriebs GmbH, Donau-Universität Krems, MU Brno, PU v Olomouci, Archeologické centrum v Olomouci
Mistelbach, Rakousko
pozvánka: PDF
přihláška: DOCX
10.-13.10.2017
Hillforts. From emergence to the present day
Vilnius University – Klaipeda University – Society of the Lithunian archaeology
Vilnius University & Klaipėda University (Litva)
pozvánka: PDF
19.-21.10.2017
8. studentskou mezinárodní vědeckou konferenci
KAR FF ZČU v Plzni
Studenti archeologii – archeologie studentům
Západočeské muzeum v Plzni
pozvánka: PDF
24.10.2017
Ubi est, mors, victoria tua?
UDU AV ČR, Praha – AV ČR
16. zasedání k problematice sepulkrálních památek
Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1 – Staré Město
program: PDF
25.-27.10.2017
Archeologie a veřejnost 9/2017
VEŘEJNÁ ARCHEOLOGIE Z.S., UpA FF UK Praha, ČAS Archeologie pro společnost
Prezentace archeologie – příklady dobré praxe
prostory Univerzity Karlovy, Celetná 20, Praha 1
pozvánka: PDF
přihláška: DOC
1.-3.11.2017
Výzkum historických cest v interdisciplinárním kontextu III.
CDV, v.v.i. – MK ČR
Brno, CDV
více informací: ZDE nebo ZDE
2.-3.11.2017
RPAO 2017
Villa Nova Uhřínov
Rekonstrukce a prezentace archeologických objektů
Villa Nova Uhřínov, Deštné v Orlických horách
pozvánka a přihláška: PDF
16.-18.11.2017
Archeologie & Antropologie III
NM
Studium archaické kultury a společnosti
Národní muzeum, nová budova
pozvánka: PDF
přihláška: DOC
23.11.2017
PeClA 2017
FF UK
Resources: Power and connectivity in the Ancient Mediterranean
FF UK
pozvánka: PDF
11.-12.12.2017

aktualizováno 16.10.2017

*) tučně = kolize termínů – chcete-li se jim vyhnout, dodávejte včas informace do redakce internetových stránek.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter