Komplexní dodávka polarizačního mikroskopu s příslušenstvím – oznámení

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. si dovoluje zveřejnit dokumenty související s uzavřením výběrového řízení na Komplexní dodávku polarizačního mikroskopu s příslušenstvím.

Oznámení o nejvýhodnější nabídce: DOC

Rozhodnutí zadavatele o nejvhodnější nabídce: DOC

Rámcová smlouva: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter