II. ročník interdisciplinárního pracovního setkání věnovaného památce T. Durdíka

Dne 10. září 2016 se na hradě Křivoklátu uskutečnilo II. pracovní setkání věnované památce prof. Tomáše Durdíka. Na přátelském setkání archeologů středověku, žáků a přátel Tomáše Durdíka zaznělo 12 příspěvků z oblasti české a evropské kastellologie, které budou publikovány v časopisu Castellologica bohemica. Podobně jako v minulém roce se konference aktivně účastnili také studenti z různých fakult, včetně doktorandů Katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni. V rámci konference byla zasazena růže Tomáše Durdíka do hradní zahrádky vzpomínkových růží. Pracovní setkání, doplněné již tradiční bohoslužbou v kapli hradu Křivoklát, bylo realizováno v úzké spolupráci mezi Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i., Katedrou archeologie a Fakultou filozofickou Západočeské univerzity v Plzni, Národním památkovým ústavem – Správou státního hradu Křivoklátu, Náboženskou obcí Církve československé husitské v Křivoklátě, Pražskou diecézí Církve československé husitské a Společností přátel starožitností.

Josef Hložek
KAR ZČU v Plzni

Jana Kobrlová
Pražská diecéze Církve československé husitské

Obr. 1: Účastníci pracovního setkání před budovou správy hradu.

Obr. 2: Bohoslužba v kapli.

Obr. 3: Bohoslužba v kapli.

Obr. 4: Bohoslužba v kapli.

Obr. 5: Sázení růže.

Obr. 6: Sázení růže.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter