otevření nové výstavy Libice nad Cidlinou – historie na soutoku

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. a Obec Libice nad Cidlinou zvou na zahájení stálé výstavy Libice nad Cidlinou – historie na soutoku, která bude otevřena v pátek 5. 8. 2016 v budově obecního úřadu v Libici nad Cidlinou.

Výstava prezentuje výsledky více než sto let probíhajících archeologických výzkumů významného raně středověkého hradiště, které bylo v druhé polovině 10. století sídlem rodu Slavníkovců a kde se pravděpodobně i narodil druhý pražský biskup a zemský patron sv. Vojtěch. Na výstavě jsou představeny také instituce a spolky, které spoluutvářely kulturní život moderní Libice nad Cidlinou.

Ve dnech 6. a 7. 8. budou probíhat od 9.00 do 17.00 hodin komentované prohlídky pod vedením autorů výstavy. Výstava je realizována v rámci programu Regionální spolupráce krajů a ústavů Akademie věd ČR.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter