Výsledky předstihového archeologického výzkumu uskutečněného v místě výstavby silničního obchvatu kolem Kolína

Archeologický výzkum, který předcházel výstavbě obchvatu kolem Kolína trval téměř dva roky, jednalo se o největší akci tohoto druhu vedenou Archeologickým ústavem v Praze a přinesl mimořádné výsledky pro poznání prakticky všech období našich nestarších dějin. Na tiskové konferenci budete formou prezentací seznámeni jak s výsledky terénního výzkumu a předběžného zpracování, tak s dalšími osudy nálezů.

 

Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v. v. i.

pořádá dne 18.3.2010 v 10:00

v Letenské 4, Praha 1

tiskovou konferenci

na téma:

„Výsledky předstihového archeologického výzkumu uskutečněného v místě výstavby silničního obchvatu kolem Kolína“

 

Mgr. Jana Maříková-Kubková, Ph.D.
tisková mluvčí
tel.: 728 432 341

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter