výstava Dedičstvo Karola Veľkého v Bratislavě

Výstava Dědictví Karla Velikého, kterou loni uspořádal Archeologický ústav AV ČR, v.v.i. v Praze v prostorách Starého královského paláce na Pražském hradě, byla převzata do Bratislavy jako projekt uskutečněný v rámci slovenského předsednictví EU. Vedle Památkového úřadu Slovenské republiky se na výstavě podílí Slovenské národní muzeum-Historické muzeum a Archeologický ústav SAV.

Koncepce výstavy byla upravena pro slovenské návštěvníky, vedle témat a exponátů, která byla k vidění již v Praze, byla rozšířena o téma Nitranska v 9.-11. století. Stejně jako v loňském roce přijely exponáty z Holandska, Německa, Chorvatska, Slovinska, menší je kolekce z České republiky a rozšířen byl výběr ze slovenských sbírek. Navíc, pro úplnější představení regionu Slovenska, byly zapůjčeny velmi zajímavé exponáty z maďarských sbírek.

Výstava bude otevřena ve výstavních prostorách Bratislavského hradu dne 16. 6. 2016 v 16:00 a potrvá do 16.10. 2016

další informace:
http://www.snm.sk/
https://www.facebook.com/Dědictví-Karla-Velikého-1858266027731261/timeline

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter