Neolitické rondely na základě mikromorfologické a formativní analýzy
• Řešitel:
Mgr. Petr Květina, Ph.D.
• identifikační číslo:
GAP405/11/1590
• Rok realizace:
2011 - 2013
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
neolitické rondely - formativní procesy - mikromorfologie
 
 
 

Cílem projektu je prostřednictvím speciální metodologie získat nové odpovědi na často formulované otázky podoby a zániku mladoneolitických rondelů. Hodnoceny budou dva rondely z lokality Kolín, které budou podrobeny metodám mikromorfologie, radiokarbonovému datování a klasické archeologické analýze.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter