Čechy a střední Evropa mezi lety 400 př. až 100 po Kr. (Keltové, Germáni a Římská říše) – syntéza a interpretace
• Řešitel:
Doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc.
• identifikační číslo:
GAP405/11/0603
• Rok realizace:
2011 - 2013
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
Čechy - střední Evropa - Keltové - Germáni - Římané - historie - archeologie
 
 
 

Projekt hodlá integrovat nové poznatky o období mezi lety 400 př. až 100 po Kr. v Čechách a ve střední Evropě a vytvořit z nich ucelený obraz o tehdejší archeologické, hospodářské, společenské a historické situaci. Cílem je vznik shrnující cizojazyčné monografie na toto téma.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter