Severozápadní Čechy ve starším eneolitu (38.-34. stol. př.Kr.): sídelní areály, periodizace
• Řešitel:
PhDr. Milan Zápotocký, CSc.
• identifikační číslo:
GAP405/10/1499
• Rok realizace:
2010 - 2011
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
Čechy - starší eneolit - kultura nálevkovitých pohárů - sídelní struktura - chronologie
 
 
 

Starší eneolit (38.-34. stol. př. Kr.) je v Čechách dobou kultury nálevkovitých pohárů – jedné z lokálních skupin rozsáhlého kulturního komplexu, jehož těžištěm je oblast Velké severoevropské nížiny. Toto období charakterizuje proměna sídelní struktury, jejímž základním článkem jsou nyní menší rozptýlené osady či jednotlivé usedlosti. Zřetelné jsou také příznaky rostoucí stratifikace společnosti, ukazující na existenci vrstvy ozbrojených mužů a náčelníků (výšinná a hrazená sídliště, mohyly, bojové sekeromlaty). Hlavním úkolem projektu je komplexní zpracování a publikace staroeneolitického osídlení severozápadních Čech (ca 90 lokalit), vedle středních a východních Čech třetí sídelní oblasti kultury nálevkovitých pohárů v zemi. Druhým úkolem, navazujícím na předchozí, je studie o pohřebním ritu české skupiny této kultury (otázka existence a četnosti mohyl).

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter