Mincovnictví na Českých oppidech doby laténské
• Řešitel:
PhDr. Jiří Militký
• identifikační číslo:
GAP405/10/1588
• Rok realizace:
2010 - 2013
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
oppidum - doba laténská - Bójové - Čechy - peněžní oběh - mincovnictví - mincovní výroba
 
 
 

Mince a doklady jejich výroby představují důležitý hmotný pramen, na jehož základě lze dobře dokumentovat dějinný vývoj i hospodářské poměry. Zvláště pro dobu laténskou mají mince mimořádnou výpovědní hodnotu. V posledním desetiletí došlo k mimořádně důležitým objevům z doby laténské na Moravě, kde byla zdokumentována mincovní produkce lokality Němčice nad Hanou, datovatelná do období od poloviny 3. do poloviny 2. století před Kristem (LT C1-2). Mladší fáze keltského mincovnictví spadá do doby existence oppid (2. polovina 2. století – 1. století před Kristem). O mincovní produkci tohoto období však zatím víme relativně málo (naposledy souhrnně: Militký 2008). Doposud totiž nebyla z velké části publikována kolekce mincí z oppida Stradonice, která je jednou z největších v keltské Evropě. Vyplnit tuto citelnou mezeru se snaží zde předložený projekt. Jeho cílem je vytvoření úplného katalogu mincí ze stradonického oppida a podrobné vyhodnocení zdejší nálezové kolekce, čítající dnes okolo 2000 kusů.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter