redakce

Vydavatel:

Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v. v. i.

Adresa redakce:

Archeologický ústav AV ČR Praha v. v. i., Letenská 4, CZ 118 01, Praha 1

č. dveří 24 (podkroví) pí. Herglová, tel.: 257014382, e-mail: pamatky@arup.cas.cz

Vedoucí redaktor:

Mgr. Michal Ernée, Ph.D., DSc., e-mail: ernee@arup.cas.cz

Technická redakce:

Mgr. Ivana Herglová, e-mail: herglova@arup.cas.cz

Časopis v současné době vychází jedenkrát ročně.

 

Redakce časopisu vydává také neperiodickou řadu Supplementa.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter