cena a další nominace pro Archeologický atlas Čech

Archeologický atlas Čech, publikace Archeologického ústavu AVČR, Praha, v. v. i., získal Cenu za slovník/encyklopedii a také hlavní cenu Kniha roku v soutěži 8. ročníku Cen Nakladatelství Academia!

.

Dne 11. dubna 2016 proběhlo v budově Akademie věd ČR slavnostní vyhlášení 8. ročníku Cen Nakladatelství Academia a 4. ročníku Studentské soutěže Nakladatelství Academia. Ceny byly udělovány v kategoriích původní vědecká nebo populárně naučná práce, slovník nebo encyklopedická práce, výtvarné zpracování publikace, Cena poroty, Nejprodávanější kniha roku a Kniha roku.

Dvakrát oceněnou publikaci vytvořil kolektiv autorů Archeologického ústavu AVČR v Praze pod vedením Martina Kuny, a to v rámci grantového projektu MK ČR NAKI. V r. 2015 vyšla kniha ve spolupráci s Nakladatelstvím Academia ve dvou vydáních.

http://www.academia.cz/archeologicky-atlas-cech.html

Kuna, M. – Danielisová, A. – Dreslerová, D. – Hasil, J. – Hložek, J. – Langová, M. – Mařík, J. – Novák, D. – Čišecký, Č. – Kačerová, Z. – Čepeláková, E. – Korteová, J. – Křivánková, D. – Maříková Vlčková, P. – Mazač, Z. – Říhová, J. 2014/2015: Archeologický atlas Čech. Vybrané památky od pravěku do 20. století – Archaeological atlas of Bohemia. Selected sites from prehistory to the 20th century. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. – Academia. První vydání 2014 (2015), druhé vydání 2015. www.archeologickyatlas.cz

Archeologický atlas Čech byl rovněž v letošním roce nominován na cenu 15. ročníku Magnesia Litera 2016 v kategorii literatury faktu (letos bylo do této kategorie přihlášeno 60 knih), kde postoupil až do finále.

.

.

Obr. 1. Hlavní autor PhDr. Martin Kuna CsC., DSc. a oceněná publikace. Foto Stanislava Kyselová, Akademický bulletin.

.

Obr. 2. Hlavní autor publikace přebírá za celý autorský kolektiv významné ocenění od prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., dr. h. c., předsedy AV ČR. Foto Stanislava Kyselová, Akademický bulletin.

.

Obr. 3. Momentka ze slavnostního předávání letošních Cen Nakladatelství Academia. Foto Stanislava Kyselová, Akademický bulletin.

.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter