konference Iron in Archaeology

Archeologický ústav CAV, Praha, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci Iron in Archaeology: Bloomery Smelters and Blacksmiths in Europe and Beyond, která bude věnovaná památce Radomíra Pleinera a koná se u příležitosti 50. výročí založení CPSA.

Konference si klade za cíl sdružit badatele věnující se výzkumu raného hutnictví, aby si mohli vyměnit nejnovější poznatky a zkušenosti, kterých v tomto oboru dosáhli. Uvítali bychom příspěvky, které informují o nových prozkoumaných kovářských provozech, o výsledcích analýz strusek a železných předmětů, o nových analytických metodách, trendech ve výzkumu a dosažených výsledcích v experimentální archeometalurgii železa apod.

Konference se uskuteční v Praze na jaře roku 2017, tedy 30 let poté, co Radomír Pleiner uspořádal obdobnou konferenci CPSA v Liblici.

Více informací: ZDE

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter