Estelle Ottenwelter laureátkou medaile prezidenta Turkmenistánu za rozvoj vědy, vzdělání a kultury

Za rozvoj vědy, vzdělání a kultury, posílení přátelských vztahů, a za rozšíření vzájemné spolupráce. Při příležitosti 20. výročí osamostatnění Turkmenistánu uděluje v souladu s vyhláškou č. 6855 dne 2. prosince 2015 prezident Turkmenistánu medaili “nezávislého, suverénního státu Turkmenistán” slečně Ottenwelterové.

Prezident Turkmenistánu Gurbanguly Berdimuhamedow

Mgr. et Mgr. Estelle Ottenwelter, dlouholetá členka Restaurátorské laboratoře Oddělení záchranných výzkumů Archeologického ústavu v Praze, spolupracuje více než deset let na výzkumu francouzských a turkmenských kolegů na lokalitě Ulug Depe (vedoucí Olivier Lecomte a Julio Bendezu Sarmiento). V r. 2010 se jí podařilo s pomocí turkmenských kolegů a za finanční podpory Leon Levy Foundation vybudovat konzervátorskou laboratoř, vybavenou pro konzervaci a restaurování předmětů. S turkmenskými kolegy zde organizuje konzervátorská školení archeologických artefaktů pro turkmenské a uzbecké specialisty. Během školení byla odborně ošetřena více než stovka artefaktů z rozmanitých období (chalkolit, doba bronzová, doba železná, středověk), nalezených na různých lokalitách (Gonur, Ulug Depe, Nisa, Monjukli Depe, Abiverd, Adji-kui, Gosha Depe). Školení kolegové pochází z muzeí a dalších archeologických a kulturních institucí. E. Ottenwelter připravila několik odborných brožur o archeologické konzervaci, které byly přeloženy do ruštiny a turkmenštiny.

Obr. 1. Estelle Ottenwelter po převzetí ocenění.

Obr. 2. Originální text udělení medaile za rozvoj vědy, vzdělání a kultury.

Obr. 3. Medaile za rozvoj vědy, vzdělání a kultury.

Obr. 1

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter