konference 2016

Konference a kolokvia s archeologickou tématikou v Čechách a na Moravě (případně i jinde) pořádaná v r. 2016

.

Název – zkratka
Organizátor
Téma
Místo konání, poznámka
Datum *)
12. konference environmentální archeologie KEA
CTS
Před neolitem…
Praha, Akademie věd ČR – sál 206 (2. patro), Národní 3, 110 00 Praha 1
více informací
08.-09.02.2016
Výzkumy v Čechách 2015
ČAS
Praha, přednáškový sál H nové budovy Národního muzea
pozvánka: PDF
program: PDF
05.-06.04.2016
Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezku v roce 2015
Muzeum města Brna – Archaia Brno o.p.s
Brno, hrad Špilberk
pozvanka: PDF
příhláška: DOCX
program: PDF
27.04.2016
Vítr stepí, hradby oáz
ÚKlA FF UK v Praze
Příspěvky k archeologii střední Asie
Praha, Celetná 20, učebna C138
pozvánka: PDF
program konference
27.05.2016
Počítačová podpora v archeologii 2016
ÚAM FF MUNI Brno
Velké Pavlovice
více informací
pozvánka: PDF
call for papers: PDF
30.05.-01.06.2016
FORUM URBES MEDII AEVI XV
Archaia Brno o.p.s. – ARUP – NPÚ Praha
Archeologie ve městě. Strategie, metodika, metody výzkumu, prezentace a ochrany archeologických památek
Mělník
více informací
pozvánka: PDF
invitation:PDF
přihláška: DOC
application: DOC
program: PDF
01.-03.06.2016
26. pracovní setkání Archeo. prac. skupiny východní Bavorsko/západní a jižní Čechy/Horní Rakousko
KAR FF ZČU – ZČM
Importy, exporty a kulturní vlivy od doby kamenné do doby laténské
Plzeň
pozvánka: PDF
závazná přihláška: DOC
22.-25.06.2016
Hradecké klasické rozhovory 2016
KAR FF UHK
Výrobní technologie v antickém období
Hradec Králové, Hradecká 1227, budova A, místnost A10, od 9.00
pozvánka: PDF
program: PDF
29.06.2016
8. workshop ke středověké a novověké keramice
ÚAM FF MU
Panská Lhota
pozvánka, Invitation: PDF
přihláška: DOCX
Application form: DOCX
more information
program: PDF
16.-19.08.2016
21st EAA Annual Meeting
European Association of Archaeologists
Vilnius (Lithunia)
více informací
30.08.-04.09.2016
Współczesne metody badań wczesnośredniowiecznych grodów Europy Środkowo-Wschodniej
Instytut archeologii i etnologii Polskiej akademii nauk
Wrocław
přihláška: DPCX
pozvánka: DPF
banner: PDF
06.-09.09. 2016
AARG 2016 Annual Meeting
Aerial Archaeology Research Group
07.-09.09. 2016
II. interdisciplinární pracovní kolokvium věnované památce Tomáše Durdíka
ARUP – FF ZČU – hrad Křivoklát – SPS
hrad Křivoklát
pozvánka: PDF
10.09.2016
48. roční mezinárodní konference Archaeologia historica
Archeologický ústav FF JU v Českých Budějovicích – Husitské muzeum v Táboře – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Postmedievální archeologie
České Budějovice
pozvánka: PDF
přihláška: DOCX
19.-23.09.2016
NUMISMATICA CENTROEUROPAEA – Středoevropské numismatické dny I
FÚ AVČR, v.v.i., Praha / CMS AV ČR a UK v Praze, FF Univerzity Pardubice, NM, Numismatická komise AMG ČR, České muzeum stříbra, Kutná Hora
Jagellonské mincovnictví ve střední Evropě
Kutná Hora, Dačického dům, Komenského nám. 41
program: PDF
19.-22.09.2016
IOC 2016
University of Belgrade, Technical Faculty in Bor – Mining and Metallurgy Institute Bor
48th International October Conference on Mining and Metallurgy
Bor (Serbia)
registrace: http://ioc2016.tfbor.bg.ac.rs
pozvánka: PDF
28.09.-01.10.2016
XIV. mezinárodní konferenci
ARÚP
Doba popelnicových polí a doba halštatská
Kutná Hora
přihláška: DOCX
1. cirkulář: PDF
04.-07.10.2016
Stříbrná Jihlava 2016
Muzeum Vysočiny Jihlava, ARCHAIA Brno
Jihlava
pozvánka: PDF (English)
program: PDF (česky), PDF (English)
06.-08.10.2016
Sídelné stratégie vo vzťahu k trasám diaľkových komunikácií v severnej časti Karpatskej kotliny v neskorej dobe bronzovej a v dobe železnej
AÚ SAV Nitra, Malokarpatské múzeum v Pezinku, Archeologické múzeum SNM v Bratislave, Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV
Malokarpatské múzeum v Pezinku
pozvánka a přihláška: DOC
12.-13.10.2016
6. mezinárodní konference Historie sklářské a bižuterní výroby v českých zemích a 5. diskuzní seminář „Sklářské svítání“
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci n. N. – Svaz průmyslu a dopravy CŘ – Odborná skupina pro dějiny skla ČAS – Česká sklářská společnost
Historie sklářské výroby
Jablonec nad Nisou
pozvánka a přihláška: PDF
20.-22.10.2016
7. studentskou mezinárodní vědeckou konferenci KAR FF ZČU v Plzni
KAR FF ZČU v Plzni
Archeologie objeveného
Plzeň, Západočeské muzeum v Plzni
pozvánka: PDF
25.-26.10.2016
seminář experimentální archeologie
Villa Nova Uhřínov
Rekonstrukce a prezentace archeologických objektů
Chata Jedlová v Deštném v Orlických horách – Jedlové
pozvánka:DOCX, PDF
přihláška: DOCX
17.-19.11.2016
Transformations of Landscapes: the impacts and aftermaths of the Thirty Years´ War
KAR FF ZČU v Plzni
Plzeň
více informací: http://ha30.zcu.cz/
25.-27.11.2016
PeClA 2016
UKAr FF UK
New Directions in Classical Archaeology
Praha, budova FF UK
Invitation: PDF
Programme: PDF
01.-02.12.2016

aktualizováno 25.11.2016

*) tučně = kolize termínů – chcete-li se jim vyhnout, dodávejte včas informace do redakce internetových stránek.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter