Mezinárodní den archeologie v Archeologickém ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.

Dne 17. 10. 2015 v době mezi 10:00 – 16:00 hod. se pro zájemce z řad široké veřejnosti poprvé otevřou prostory Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (ARUP) v Letenské 4 (Praha 1). Kromě desítky stanovišť pro rodiny s dětmi, včetně virtuálního setkání s pravěkými lidmi a virtuální prohlídky pohřbů z doby bronzové, jsou návštěvníci zváni na pásmo přednášek o aktivitách ARUP. Na několika dalších místech – v Praze, v Kutné Hoře či v Mostě, budou zorganizovány komentované prohlídky výstav a známých archeologických nalezišť. ARUP se tak znovu a ve větší míře zapojí spolu s dalšími českými institucemi (www.denarcheologie.cz) do Mezinárodního dne archeologie, který tradičně vyhlašuje Archaeological Institute of America.

V budově ARUP v Letenské 4 (Praha 1 – Malá Strana) se mohou zájemci těšit na desítku stanovišť určených rodinám s dětmi, kde si budou moci mimo jiné (lukostřelba, hledání artefaktů, rekonstrukce keramiky, aj.) prohlédnout a sáhnout na originály archeologických nálezů, prozkoumat s tabletem nebo chytrým telefonem virtuální pravěké pohřby, či setkat se v rozšířené realitě s našimi dávnými předky!

V určené časy (viz níže) proběhnou prohlídky po odborných pracovištích ARUP a ve studovně knihovny bude prezentováno několik atraktivních přednášek o činnosti a odborných aktivitách instituce (seznam přednášek viz níže). Tak jako v minulém roce se mohou zájemci přihlásit na archeologem komentovanou prohlídku Sedleckého kláštera v Kutné Hoře, nově také na prohlídku po kulturní památce Vyšehrad. Protože ARUP nezkoumá jen období dávno minulá, doporučujeme navštívit výstavu „Archeologie a 2. světová válka“ v Oblastním muzeu Most.

Akci prezentujeme i na stránkách www.kudyznudy.cz.

V Letenské 4 bude možné během akce zakoupit originální občerstvení – Hot God! (http://www.vitalia.cz/clanky/hot-god-bozsky-parek-v-rohliku/)

Jak nás najdete: Letenská 4, od metra Malostranská (trasa A) po tramvajových kolejích směrem na Malostranské náměstí (http://mapy.cz/s/lGBV; GPS: 50.0902139N, 14.4093794E)

Bližší informace o aktivitách:

1) Prohlídky s průvodcem po odborných pracovištích ARUP v Letenské 4

Zhruba hodinové prohlídky začínají u menhiru na nádvoří ARUP v 11:00 a v 15:00 hod.
Vzhledem k omezeným prostorovým kapacitám jednotlivých pracovišť je maximální počet zájemců omezen na 20 osob. Zájemci se mohou hlásit do 15. 10. 2015 u S. Krásné, tel: 257 014 331

2) Přednášky o archeologických výzkumech a archeologických památkách v knihovně

Harmonogram přednášek:

11:00 – 11:30 – Hroby „knížat“ ze starší doby železné v Praze – Letňanech (D. Frolíková)

12:00 – 12:30 – Raně středověké šperky z pohřebiště v Lumbeho zahradě na Pražském hradě (J. Frolík)

13:00 – 13:30 – Nové poznatky z výzkumů církevní architektury na Pražském hradě (J. Maříková Kubková – K. Válová – K. Mašterová)

14:00 – 14:30 – Archeologické památky a jejich poznávání s Archeologickým atlasem Čech (M. Langová)

3) Komentované prohlídky archeologických nalezišť a výstav

a) Komentovaná prohlídka archeologickým Vyšehradem – prohlídku povedou I. Boháčová a B. Nechvátal
Sraz zájemců je u rotundy sv. Martina. Maximální počet osob 25. Zájemci se mohou hlásit u S. Krásné do 14. 10. 2015; tel. 257 014 331

b) Komentovaná prohlídka konventu a Opatské kaple v Kutné Hoře Sedlci + komentovaná prohlídka karneru Všech svatých – prohlídku povede F. Velímský (více na plakátku)
Zájemci se mohou hlásit u F. Velímského do 16. 10. 2015; tel. 723 821 287

c) Komentovaná prohlídka výstavy „Archeologie a 2. světová válka“ v Oblastním muzeu Most, přednáška o výzkumech protiletadlových postavení 1944-45, prezentace klubů vojenské historie – prohlídku povede P. Čech
Zájemci se mohou nahlásit v Oblastním muzeu Most do 14. 10. 2015 na tel. čísle: 476 442 111

Obr. 1. Plakát – MDA v Archeologickém ústavu v Praze: PDF

Obr. 2. Plakát – MDA 2015 v Kutné Hoře: PDF

Obr. 3. Virtuální setkání s pravěkými lidmi

Obr. 4. Pohřby z doby bronzové v rozšířené realitě

Obr. 5. Ilustrační foto z MDA 2014 v Celetné ul.

Obr. 6. Plakát – MDA 2015: PDF

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter