nová publikace

Militký, J. 2015: Oppidum Hradiště u Stradonic. Komentovaný katalog mincovních nálezů a dokladů mincovní výroby.

Publikace přináší kompletní soupis a detailní analýzu všech známých mincí a dokladů mincovní výroby pocházejících z areálu oppida Stradonice. Všechny mince jsou v knize vyobrazeny v barvě. V kategorii jednotlivě nalezených mincí je zde obsaženo celkem 2481 ražeb – tato kolekce je jedna z nejobsáhlejších v celé keltské Evropě. Katalog vychází z nových typologických systémů vypracovaných pro zlaté a stříbrné mince, které jsou důležitou součástí této knihy. Právě jejich vznik umožňuje zcela novou kvalitu práce s keltským numismatickým materiálem pocházejícím z českého území. Kniha představuje výrazný mezník pro poznání české keltské mincovní produkce oppidálního období (LT D1).

více informací: zde

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter