výstava Dědictví Karla Velikého – předání nově zrestaurovaných šperků z Lumbeho zahrady na Pražském hradě

V rámci výstavy Dědictví Karla Velikého, která je přístupná v Tereziánském křídle a Starém paláci na Pražském hradě do 14.10. 2015, jsou nově představeny šperky z pohřebiště v Lumbeho zahradě. Tento unikátní soubor prošel v letech 2012-2014 novým zpracováním a zrestaurováním na základě projektu uděleného Grantovou agenturou České republiky. Dne 10. 9. 2015 jej ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc. slavnostně předal řediteli Správy Pražského hradu Ivo Velíškovi. Celý nálezový soubor se tak stane trvalou součástí Sbírek Pražského hradu a jeho nejzajímavější část bude po skončení výstavy zpřístupněna v rámci stálé expozice Příběh Pražského hradu.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter