rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. oznamuje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku Komplexní dodávka optického (trinokulárního) stereomikroskopu s příslušenstvím.

Text rozhodnutí: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter