Oppidum Hradiště u Stradonic. Komentovaný katalog mincovních nálezů a dokladů mincovní výroby

Publikace přináší kompletní soupis všech známých mincí a dokladů minocvní výroby pocházejících z oppida Stradonice. V kategorii jednotlivě nalezených mincí je v publikaci obsaženo 2481 mincí. Katalog vychází z nových typologických systrrémů pro zlaté a stříbrné mince, které jsou v publikaci zahrnuty. Kniha představuje výrazný mezník pro poznání české keltské mincovní produkce oppidálního období (LT D1).

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter