• Author:
Měřínský, Zdeněk - Kouřil, Pavel (Eds.)
• Publisher:
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie; Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.; Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.; Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre; Muzejní a vlastivědná společnost v Brně
• Publishing Year:
2014
• Pages:
761 p., pics
• Language:
Czech, English, German

*

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter
25,- EUR