• Autor:
Měřínský, Zdeněk - Kouřil, Pavel (ed.)
• Vydavatel:
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie; Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.; Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.; Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre; Muzejní a vlastivědná společnost v Brně
• Rok vydání:
2014
• Počet stránek:
761 s. s obr.
• Jazyk publikace:
česky, anglicky, německy

*

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter
700,- Kč