Dvacet let výzkumu památky UNESCO

Pod stejným názvem byla od 2. července zpřístupněna v Českém muzeu stříbra v Kutné Hoře výstava výsledků záchranných archeologických výzkumů v tomto ve středověku druhém nejvýznamnějším českém městě. Název výstavy odkazuje na skutečnost, že Kutná Hora byla před dvaceti lety zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO a jedním z důvodů zápisu bylo také kutnohorské podzemí. Z velkého počtu archeologických akcí byly vybrány ty, které společně prováděl Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. a Ústav archeologické památkové péče středních Čech.

Větší množství výzkumů v 90. letech (Anenské náměstí, Jánské náměstí, obnova inženýrských sítí) se následně omezilo na dlouhodobý výzkum v areálu obnovované Jezuitské koleje (1998-2012). Z tohoto výzkumu pochází převážná většina vystavených předmětů. Ty přibližují všechny základní etapy středověkého života v Kutné Hoře – práci horníků, prubířů, život měšťanů a řemeslníků, stejně jako jezuitů a vojáků. Výstava potrvá do 29. listopadu.

Obr. 1: Plakát výstavy „Dvacet let výzkumu památky UNESCO“

Obr. 2: Kutná Hora – Hrádek. Pohled do výstavy.

Obr. 3: Kutná Hora – Hrádek. Pohled do výstavy.

Obr. 4: Keramická panenka. Jezuitská kolej. 15. století.

Obr. 5: Pracoviště prubíře. Jezuitská kolej. 16. století.

Obr. 6: Zástavba zaniklého předměstí „Na cechu“. Jezuitská kolej. 14.-16. století.

Obr. 2

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter