Stavební struktury, areály aktivit a organizace sídelního prostoru na mladoneolitických sídelních areálech (5000/4900 – 4500/4400 př. n. l.)
• Řešitel:
Mgr. Jaroslav Řídký, Ph.D.
• identifikační číslo:
15-16963S
• Rok realizace:
2015–2017
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
Mladý neolit – kultura s vypíchanou keramikou – sídelní areály – stavební struktury – dílny – artefakty – prostorová distribuce
 
 
 

Hlavním předmětem zájmu jsou neolitické sídelní areály z období kultury s vypíchanou keramikou (STK; ca 5000 – 4400 př. n. l.), prozkoumané během výzkumů rozsáhlejších a souvislejších ploch. Organizace prostoru sídelní plochy, jako je rozmístění a podoba obytných jednotek, dále např. zásobních objektů, výrobních objektů, objektů s předpokládanou socio-rituální funkcí a lokalizace areálů různých aktivit, může být důležitým indikátorem uspořádání (sociálního, genderového, atd.) neolitické společnosti. Očekávaným cílem projektu je poznání variability stavebních konstrukcí na neolitických sídlištích, poznání jejich původní podoby, funkce, popř. způsobů údržby a způsobu zániku. Studium vzájemné prostorové a chronologické interakce staveb na různých typech sídlišť (s rondelem a bez rondelu) nás povede k interpretačním modelům sociální struktury sídlišť.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter