kolokvium u příležitosti 90. výročí zahájení archeologického výzkumu Pražského hradu

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. pořádá kolokvium u příležitosti 90. výročí zahájení archeologického výzkumu Pražského hradu.

Kolokvium se koná 3. června 2015, v sále č. 206 v budově Akademie věd ČR, Národní třída 3, Praha 1. Bližší informace naleznete v programu.

Program: PDF

Pozvánka: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter