70. výročí konce druhé světové války na Mostecku – výstava a doprovodná akce

Od r. 2013 provádí Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. ve spolupráci s Pyrotechnickou službou Policie ČR v předpolí Lomu Bílina archeologický výzkum německých protiletadlových postavení z let 1944-45. Vojenská postavení chránila Sudetskou továrnu na pohonné hmoty (Sudetenländische Treibstoffwerke, A. G. – STW). Jedná se o první výzkum svého druhu v Evropě a archeologie se tímto stala dalším historickým oborem přispívajícím k poznání událostí 2. světové války v Evropě.

Při příležitosti 70. výročí konce druhé světové války připravil Archeologický ústav Praha výstavu v Oblastním muzeu v Mostě, kde jsou prezentovány výsledky výzkumu zasazené do dobového historického rámce. Jedinečným pramenem je dochovaný archiv STW a více než třicet tisíc fotografií z let 1939-1945. Jelikož samotný archiv Luftwaffe byl na konci války zničen, archeologické poznatky významně zaplňují mezery ve znalostech o obraně továrny na pohonné hmoty.

V sobotu 2. 5. 2015 dále pořádají Archeologický ústav AV ČR Praha, v. v. i., město Most, Oblastní muzeum v Mostě a Vojenský historický ústav doprovodnou akci pro veřejnost u přesunutého děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie. Na akci bude prezentována dobová vojenská technika a představí se kluby vojenské historie ve statické i dynamické ukázce. Připraven je i další doprovodný program, například v 10:30 hod. to bude průlet letounů Jas-39 Gripen Vzdušných sil Armády ČR.

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Čech – tel. 606 233 100; e-mail: cech@arup.cas.cz

Plakát s programem: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter