skupina záchranných výzkumů

Skupina záchranných výzkumů zajišťuje terénní výzkum v regionech, které jsou dlouhodobě cílem odborného zájmu Archeologického ústavu (Slánsko, Mělnicko, východní okraj Velké Prahy). Formou mozaiky se získává přehled o vývoji osídlení těchto oblastí pro pravěk a středověk. Ten je kombinován s výzkumy rozsáhlých polykulturních lokalit s cílem sledovat jejich vnitřní strukturu a proměny v kratších časových obdobích. Teoretický zájem se zaměřuje na kultivaci metod terénního archeologického výzkumu, na výzkum situací náročných na terénní metody a na zavádění nových dokumentačních či přírodovědných metod. Materiál z rozsáhlých terénních akcí představuje informační potenciál pro ostatní oddělení. Pro některá pravěká období pracují specialisté pouze v této skupině (mezolit – K. Čuláková).

Personální složení skupiny záchranných výzkumů

vedoucí: PhDr. Jan Frolík, CSc.

Mgr. Roman Brejcha
Mgr. et Mgr. Katarína Čuláková
PhDr. Drahomíra Frolíková, Ph.D.
Mgr. Drahomíra Malyková, Ph.D.
Mgr. Michaela Mácalová
Jana Minarčíková
Radek Moureček
Mgr. Monika Pecinovská
Mgr. Jiří Unger
Jana Vepřeková
.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter