pozvánka na tiskovou konferenci

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. Vás zve na tiskovou konferenci na téma Archeologický atlas Čech, která se koná dne 16. 4. 2015 v 10:00 hod. v knihovně Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana.

Na tiskové konferenci bude představen jeden z výstupů projektu „Archeologická mapa ČR“ financovaného v letech 2012-2015 Ministerstvem kultury ČR v rámci programu NAKI (Pro-gram aplikovaného výzkumu národní a kulturní identity). Jde o unikátní publikaci „Archeologický atlas Čech. Vybrané památky od pravěku do 20. století“, kterou vytvořil kolektiv pracovníků Archeologického ústavu AV ČR v Praze pod vedením Martina Kuny. Publikace hodlá oslovit nejen odborníky, ale i širší veřejnost, přičemž jejím cílem je představit výběr více než sta typických archeologických nalezišť našeho území. Na rozdíl od jiných encyklopedických prací a průvodců jsou památky v Archeologickém atlase prezentovány jako součást dnešní krajiny, v níž mohou zájemci archeologické stopy sami nalézt, orientovat se v nich a pochopit logiku jejich výpovědi. Podobná publikace dosud české veřejnosti scházela. Při tvorbě publikace byly použity některé moderní technologie, např. letecké laserové snímky, panoramatické fotografie skládané z dílčích záběrů a QR kódy, které umožňují načítat údaje k jednotlivým lokalitám do tzv. chytrých mobilních zařízení (tabletů, telefonů).

Během tiskové konference bude představena nejen publikace, ale i doprovodné webové stránky zpřístupňující mapy a plány nalezišť, doplňující fotografie, další ilustrace a texty odborných článků a zpráv k dalšímu studiu. Knihu vydal Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. ve spolupráci s nakladatelstvím Academia.

Kontaktní osoba: Jaroslav Řídký, tel. 734 445 333, e-mail: ridky@arup.cas.cz

Pozvánka na tiskovou konferenci(PDF)

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter