oznámení o zrušení výběrového řízení

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. zrušil, v souladu s článkem 17.4 Výzvy k podání nabídek, výběrové řízení na zakázku s názvem Komplexní dodávka bezpilotního leteckého zařízení, včetně příslušenství.

Kompletní text oznámení o zrušení výběrového řízení: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter