prof. PhDr. Petr Sommer CSc., DSc. laureátem pamětní medaile Františka Palackého za zásluhy v historických vědách

Během slavnostního setkání dne 18. února 2015 převzal z rukou předsedy Akademie věd prof. ing. Jiřího Drahoše, DrSc. oborovou pamětní medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách dlouholetý pracovník a bývalý ředitel (1993-1997) Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. prof. PhDr. Petr Sommer CSc., DSc.

Více informací na: http://abicko.avcr.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/news_1522.html

Prof. PhDr. Petr Sommer CSc., DSc. po převzetí významného ocenění v sídle Akademie věd ČR. ©ARUP

Prof. PhDr. Petr Sommer CSc., DSc. po převzetí významného ocenění v sídle Akademie věd ČR. ©ARUP

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter