prof. PhDr. Evžen Neustupný CSc. laureátem Ceny Neuron za přínos světové vědě 2014

Cena Neuron je prestižní ocenění, které Nadační fond Neuron na podporu vědy uděluje špičkovým českým vědcům. Laureátem za společenské vědy se pro r. 2014 stal dlouholetý pracovník Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., prof. PhDr. Evžen Neustupný CSc.

Více na: http://www.nfneuron.cz/en/scientists/laureates/2014/prof-phdr-evzen-neustupny/

Prof. PhDr. Evžen Neustupný CSc přebírá Cenu Neuron. ©Jan Kolář

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter