vyhlášení výběrového řízení na pozici vědeckého pracovníka

Ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici:

vědecký pracovník – specializace: archeologie raného středověku

nástup: 1. 1. 2015

Pracovní úvazek: 100%

Tarifní mzda: podle zařazení v intencích interního mzdového předpisu Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.

Požadavky:
• ukončené magisterské vzdělání a titul Ph.D.;
• předpoklady a motivace k vědecké práci;
• vědecké zaměření v oblasti archeologie raného středověku: jmenovitě společenské, ekonomické a kulturní procesy v období vzniku státu a jejich projevy v archeologických pramenech;
• jasná představa o konkrétních tématech vlastního výzkumu v intencích výše uvedené specifikace ve výhledu cca 3-5 let;
• přiměřená dosavadní publikační činnost;
• schopnost samostatně pracovat a účastnit se týmové práce;
• přiměřená znalost cizích jazyků, zejména angličtiny.

Přihlášku do výběrového řízení s (1) vlastním životopisem, (2) doklady dosavadní odborné práce a (3) stručným motivačním dopisem pošlete (či jinak doručte) vytištěné na sekretariát ARÚP a zároveň v elektronické podobě na adresu krasna@arup.cas.cz do 28. listopadu 2014.

Text výběrového řízení: DOCX

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter