Mezinárodní den archeologie 2014 a Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. pořádá v rámci MEZINÁRODNÍHO DNE ARCHEOLOGIE, 18. 10. 2014 (www.denarcheologie.cz) – PREZENTACI SVÉ ČINNOSTI, dále KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY Pražského hradu, Sedleckého kláštera a karneru Všech Svatých v Kutné Hoře.

*

PREZENTACE ČINNOSTI Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. 18. 10. 2014, 9:00-13:00, v prostorách Univerzity Karlovy v Celetné 20

- Základní informace o terénních výzkumech a vybraných projektech formou posterů, dále možnost stáhnutí aplikací k prohlídce vybraných objektů v prostoru Pražského hradu (pouze v angličtině) a 3D prezentace zahloubeného objektu z mladší doby bronzové, keramické nádoby z neolitického hrobu a virtuální prohlídka neolitického sídliště;
- promítání dokumentárního filmu o historii a aktivitách Archeologického ústavu.

*

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. 18. 10. 2014, 12:00-17:00

Komentovaná prohlídka Pražského hradu s archeologem.
Z kapacitních a organizačních důvodů nutná rezervace u kontaktní osoby!
Kontaktní osoba: Miloslava Housková; tel: 224 373 350. Rezervace nutná do 17. 10.2014.

Skupiny o max. 20 lidech se mohou nahlásit na určené časy – 13:00; 14:00; 15:00. Mobilní verzi vizuálu Culture Heritage Route s textovou a obrazovou verzí (pouze v angličtině) je možné nahrát na stránce http://heritage-route.eu/.

*

Komentovaná prohlídka Sedleckého kláštera a karneru Všech Svatých v Kutné Hoře s archeologem
Z kapacitních a organizačních důvodů nutná rezervace u kontaktní osoby do 15. 10. 2014!
Kontaktní osoba: Mgr. Filip Velímský, Ph.D.; tel: 327 511 730, mobil: 723 821 287

12:00 – 13:30 hod. – komentovaná prohlídka konventu a opatské kaple pro max. počet 40 osob, spojená s přednáškou o dějinách klášterního areálu a výsledcích dosavadního archeologického výzkumu, uskutečněná formou počítačové prezentace v kinosále v opatské kapli.

14:00 – 15:30 hod. – komentovaná prohlídka katedrály pro max. počet 40 osob, spojená s přednáškou o dějinách objektu a výsledcích dosavadního archeologického výzkumu této stavby, uskutečněná formou počítačové prezentace v kinosále. Platí se vstupné do objektu.

15:30 – 17:00 hod. – komentovaná prohlídka karneru Všech Svatých max. počet 40 osob, spojená s přednáškou o fenoménu karnerů a kostnic nejen v České republice, ale i ve světě, výsledcích dosavadního archeologického výzkumu karneru v Sedlci, včetně představení připravovaného projektu na jeho záchranu, uskutečněná formou počítačové prezentace v prostoru kaple. Platí se vstupné do objektu.

*

*

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter