spuštění mobilní verze webových stránek Culture Heritage Route

V srpnu letošního roku byla spuštěna mobilní verze webových stránek Culture Heritage Route, které jsou hlavním médiem virtuální naučné stezky vytvořené v rámci projektu Cradles of European Culture. Mobilní verze je určena pro chytré telefony a tablety, vstoupit do ní lze buď vyhledáním webové adresy nebo přes QRcode, které budou postupně umisťovány v informačních centrech jednotlivých lokalit.

Jeden z hlavních produktů projektu Cradles of European Culture, uděleného v rámci Programu Culture 2007-2015, je Culture Heritage Route, virtuální naučná stezka po deseti evropských raně středověkých lokalitách, které tvoří základ celého projektu. Na jaře tohoto roku byly spuštěny webové stránky heritage-route.eu, kde jsou jednotlivé lokality prezentovány rozsáhlým textovým i obrazovým materiálem na vysoké odborné úrovni, ale určeným široké kulturní veřejnosti, praktickými informacemi a blogem s aktualitami. Bližší informace naleznete na http://www.arup.cas.cz/?p=24265.

V srpnu 2014 byla spuštěna mobilní verze těchto webových stránek, se kterou zveme k objevování jednotlivých lokalit prostřednictvím chytrých telefonů a tabletů s připojením k internetu. Díky interaktivní mapě s GPS navigací je návštěvník navigován na každé lokalitě na zajímavá místa spojená s raným středověkem. Na Pražském hradě jich je například šestnáct včetně hrobu bojovníka, Václavovy studánky a další, dnes už na povrchu nerozpoznatelná místa.

Jednoduchý a intuitivní vizuál mobilní verze Culture Heritage Route je rozdělený na textovo-obrazovou a mapovou část, které jsou vzájemně propojené. Na stránky je možné vstoupit zadáním adresy http://heritage-route.eu/ nebo přes QRcode, které budou postupně umisťovány v informačních centrech jednotlivých lokalit.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter