úmrtí PhDr. Václava Mouchy, CSc.

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. si s hlubokou lítostí dovoluje oznámit, že v sobotu 16. srpna 2014 zemřel jeho dlouholetý pracovník PhDr. Václav Moucha, CSc.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter