• Autor:
Meduna, Petr a kol.
• ISBN:
978-80-87365-45-8
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2012
• Jazyk publikace:
česky, anglické resumé

Shrnutí výsledků záchranného archeologického výzkumu (1989-1994) v předpolí velkolomu. Kolektivní monografie na základě interdisciplinární spolupráce rekonstruuje vývoj raně středověkého sídliště od časně slovanského období po počátek vrcholného středověku.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter
350,- Kč