Raně středověké sídliště v Hrdlovce

Shrnutí výsledků záchranného archeologického výzkumu (1989-1994) v předpolí velkolomu. Kolektivní monografie na základě interdisciplinární spolupráce rekonstruuje vývoj raně středověkého sídliště od časně slovanského období po počátek vrcholného středověku.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter