konference 2015

Konference a kolokvia s archeologickou tématikou v Čechách a na Moravě (případně i jinde) pořádaná v r. 2015

.

Název – zkratka
Organizátor
Téma
Místo konání, poznámka
Datum *)
11. Conference of Environmental Archaeology 2015
Centrum Papaver
České Budějovice
pozvánka: PDF
více informací
on line registrace
9.-11.02.2015
Jan Bouzek a České země
UKlA FF UK Praha
Hlavní budova FF UK, nám J. Palacha 2, I. patro, místnost 104
program: PDF
22.02.2015
Heidelberg Universität
Presence and InVisibility – sign-bearing artefacts in sacral spaces
Heidelberg (Německo)
základní informace: DOCX
23.-25.02.2015
Prag – Residenz des Habsburgers Ferdinand I. (1526–1564)
ÚČD FF UK – ÚDU AV ČR – Österreichische Akademie der Wissenschaften
Praha, Clam-Gallasův palác (Husova 20, Praha 1)
přihláška: DOCX
program, PDF: Deutsch
26.-28.03.2015
CAA
Universita di Siena
Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. Annual conference
Siena (Itálie)
více informací
30.03.-03.04.2015
Výzkumy v Čechách 2014
Česká archeologická společnost
Praha, Národní muzeum, přednáškový sál v nové budově
pozvánka: PDF
31.03.-01.04.2015
Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezku v roce 2014
Muzeum města Brna – Archaia Brno o.p.s.
Brno, hrad Špilberk
pozvánka: PDF
přihláška: DOCX
23.04.2015
Contacts, Migrations and Climate Change
FF UK Praha – FF MU Brno
Praha, Clam-Gallasův palác
více informací
program: PDF
poster: PDF
pozvánka: PDF
přihláška: DOCX
19.-23.05.2015
Doba laténská ve střední Evropě
ARUP – Česko-Slovenská prac. skupina pro dobu železnou
KELTOVÉ / THE CELTS / DIE KELTEN 2015
Pivovarský dvůr Zvíkov
pozvánka, PDF: česky, English, Deutsch
přihláška, Application, Anmeldung: DOC
27.-29.05.2015
AWRANA 2015
Leiden University
Connecting People and Technologies
Leiden (Nizozemí)
více informací
27.-30.05.2015
CAA 2015
CAA PL – ARÚP – Slovenská technologická univerzitou v Bratislavě – Muzeum těšinského Slezska – Archaeolingua Foundation
Computer Applications in Archaeology Visegrad
Cieszyn (Polsko)
více informací
28.-30.05.2015
XLIII. Seminář archeologů z muzeí a institucí památkové péče
Oborová komise muzejních archeologů AMG ČR – Muzeum Vysočiny
Problematika záchranných výzkumů, jejichž náklady nese oprávněná organizace
Jihlava
pozvánka: DOC
přihláška: DOC
03.-05.06.2015
Praha město archeologů
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl. městě Praze
50 let archeologického výzkumu historického centra města
Praha
pozvánka a program: PDF
04.06.2015
Second International Post-graduated Conference
Institute of Archaeology, Jagiellonian University
The Land of Fertility. South-east Mediterranean since the Bronze Age to the Muslim Conquest. Origins and functioning of ancient cities
Institute of Archaeology, Jagiellonian University in Kraków
plakát: PDF
přihláška: PDF
12.-13.06.2015
14. specializovanou konferenci stavebněhistorického průzkumu
NPÚ Loket – Sdružení pro stavebněhistorický průzkum
Roubené a hrázděné konstrukce historických staveb
Loket
pozvánka: PDF
přihláška: PDF
16.-19.06.2015
25. pracovní setkání
Archeologická prac. skupina východní Bavorsko / západní a jižní Čechy / Horní Rakousko
Postavená minulost. Rekonstrukce archeologických objektů v muzeích, skanzenech, archeologických parcích apod
Bärnau (Horní Falc, SRN)
pozvánka: DOC
přihláška: DOC
17.-20.06.2015
Archaeology 2015
Israel Exploration Society
Ancient Cultures in the Lands of the Bible
Jeruzalém (Izrael)
více informací
21.-23. 06. 2015
900 let kláštera v Kladrubech
KAR ZČU
Kladruby
pozvánka: PDF
přihláška: DOC
22.-25.06.2015
FUMA 2015
Archaia Brno o.p.s.
Tržiště ve středověkém městě
Bratislava
více informací
pozvánka, PDF: česky, English
přihláška, DOC: česky, English
24.-26.06. 2015
The Early Iron Age in Central Europe 2015
Katedra archeologie FF UHK – Muzeum východních Čech
Hradec Králové, místnost A5, Hradecká 1227
pozvánka, PDF: English; Deutsch
2.-3.07. 2015
Ruralia XI
Ruralia Committee
Religion, cults and rituals in the medieval rural environment
Clervaux (Lucembursko)
více informací
8.-13.09.2015
Francis Dvorník – Scholar and His Work
Slovanský ústav AV ČR, v.v.i. – Byzantinoslavica
Vila Lanna (Praha 6, V Sadech 1)
pozvánka a program: PDF
10.09.2015
Lives, roles and actions of the Byzantine Empresses (4th-15th century)
Slovanský ústav AV ČR, v.v.i. – Byzantinoslavica
Vila Lanna (Praha 6, V Sadech 1)
pozvánka a program: PDF
11.-12.09.2015
1. interdisciplinární pracovní setkání
ARÚP – FF ZČU – NPÚ
hrad Křivoklát
pozvánka: PDF
13.09.2015
34. konference „Otázky neolitu a eneolitu Čech, Moravy a Slovenska“
ÚAPPSČ
Všeradice, okr. Beroun
přihláška: DOC
pozvánka: PDF
14.-17.09.2015
47. ročník mezinárodní konference archeologie středověku Archaeologia historica
KAR FF ZCU
Archeologie sociální a kulturní identity ve středověku
Cheb
pozvánka, PDF: English, česky
více informací
14.-18.09.2015
CONPRA: Contributing the Preventive Archaeology
výbor CONPRA
Využití metod preventivní archeologie a digitálních metod archeologické dokumentace
region Lednice-Valtice-Mikulov (přesné místo bude oznámeno)
pozvánka (DOC): česky, English
potvrzení účasti (DOC): česky, English

24.-26.09.2015
Historický vývoj pivovarů, pivovarských provozů  a technologií v Českých zemích
Muzeum města Brna , Výzkumný ústav pivovarský a sladařský a.s.
konferenční sál Ogilva, hrad Špilberk Brno
pozvánka: PDF
přihláška: DOCX
24.-25.09.2015
24. mezinárodní konference
ARÚP
Starší doba bronzová v českých zemích a na Slovensku
Sedlec-Prčice
6.-9.10.2015
Pottery and Glass in Art. Art in Pottery and Glass
Institute of Archaeology and Ethnology, PAN
Wroclaw
Pozvánka: PDF (polski)
Registration form: PDF (English)
7.-9.10.2015
6. studentská vědecká konferene KAR FF ZČU v Plzni
KAR FF ZČU v Plzni, Západočeské muzeum v Plzni
Archeologická perspektiva
Západočeské muzeum v Plzni
pozvánka: PDF
21.-22.10.2015
seminář experimentální archeologie
Česká archeologická společnost
Rekonstrukce a prezentace archeologických objektů
Chata Jedlová v Deštném v Orlických horách
pozvánka: PDF
13.-15.11.2015
2015 ASOR Annual Meeting
The Oriental Institute, University of Chicago – University of California, Los Angeles
Integrated Chronologies of the Bronze Age: Combining Historical, Archaeological, and Scientific Approaches
Atlanta, GA
více informací
18.-21.11.2015
The Sword – Form and Thought
AG Schwertsymposium
Deutsches Klingenmuseum (German Blade Museum), Solingen
Call for papers, PDF: English
19.-20.11. 2015
Archiv hl. města Prahy – Katedra historie FF UJEP v Ústí nad Labem
Rynek , (náměstí), tržiště – místa setkávání, obchodu a reprezentace ve středověkých a raně novověkých městech
Clam-Gallasův palác v Praze, Husova 20
pozvánka: PDF
03.12. 2015
PeKla 2015 (Perspektivy klasické archeologie)
UKAR FF UK
From elites to the others. Degrees of visibility
pozvánka: PDF
program: PDF
poster: PDF
10.-11.12. 2015

aktualizováno 03.12.2015

*) tučně = kolize termínů – chcete-li se jim vyhnout, dodávejte včas informace do redakce internetových stránek.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter