Standardy a příručka k dobré praxi péče o archeologické fondy v Evropě


Více o projektu a dalších šest jazykových mutací publikace, viz: ZDE

Obálka: PDF

Publikace: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter