nová e-publikace

K. Perrin a kol.: Standardy a příručka k dobré praxi péče o archeologické fondy v Evropě. EAC Guidelines 1

Více o projektu, včetně dalších šesti jazykových variací publikace, viz ZDE. Zde je rovněž možno stáhnout publikaci v plném rozlišení.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter