Středověká populace v centru a na venkově. Archeologie, bioarcheologie a genetika na pohřebištích Pražského hradu, středních a východních Čech
• Řešitel:
PhDr. Frolík Jan CSc.
• identifikační číslo:
14-36938G
• Rok realizace:
-
• Agentura:
Centrum excelence GAČR
• klíčová slova:
pohřebiště - bioarcheologie - genetika - středověk
 
 
 

Projekt se zabývá populací obývající ve středověku Pražský hrad a jeho nejbližší zázemí a populací ve venkovských oblastech východních a středních Čech. Východiskem budou archeologicky zkoumaná pohřebiště. Analýza bude kombinovat archeologické metody (chronologie pohřebišť, sociální rozvrstvení), metody bioarcheologické (demografické ukazatele, fyzická zátěž, výživa, biologická příbuznost, geografický původ) a archeogenetické (příbuzenské vztahy mezi pohřbenými, geografický původ). Analýza určí základní charakteristiku obyvatel žijících ve středověku na Pražském hradě s předpokládaným vysokým podílem přišlého obyvatelstva a vysokým zastoupením osob s vysokým sociálním statutem. Na venkovských pohřebištích by měl být potvrzen místní původ pohřbených.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter