spuštění webové stránky Culture Heritage Route

V rámci projektu Cradles of European Culture, který se soustředí na představení raného středověku a jeho významu pro rozvoj současné Evropy nejširší evropské veřejnosti, byla vytvořena virtuální Culture Heritage Route. Formou naučné stezky se snaží navést návštěvníka, aby se seznámil s jednotlivými lokalitami, které tvoří páteř projektu, a aby je mohl porovnat v jejich historickém rozměru. Struktura je koncipována tak, že je možné sledovat vývoj jednotlivých lokalit, proč si lidé v minulosti vybrali jako sídlo právě tato konkrétní místa, zda a jak přírodní prostředí a starší osídlení stálo za zrodem raně středověkého rozmachu. Dále může sledovat raně středověký rozvoj lokality, její lokální, národní či nadnárodní význam. Kapitoly věnované mladším obdobím sledují na jedné straně další život jednotlivých sídel, jejich transformaci či zánik, na straně druhé pak období, kdy byla rozpoznána historická hodnota lokality a jakou sehrála úlohu její interpretace v tvorbě lokální (např. Ename), národní (Pražský hrad) či evropské kulturní identity (Ravenna, Ingelheim).

Heritage Route je součástí mezinárodního projektu Cradles of European Culture (2010-2015), realizovaného díky podpoře programu Culture Evropské unie a Ministerstva kultury České republiky. Jeho součástí je 49 odborníků z 9 evropských zemí. Součástí projektu je 13 partnerských a 14 přidružených institucí. V České republice je vedoucím projektu Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. a podílí se na něm Národní muzeum. V rámci Heritage Route byly do projektu zapojeny následující lokality: Biskupija Crkvina (HR), Ename (BE), Gradišče above Bašelj (SL), Ingelheim am Rhein (DE), Kostoľany pod Tribečom (SK), Montmajour Abbey (FR), Nijmegen, Het Valkhof (NL), Ravenna (IT), Velzeke (BE) a Pražský hrad za Českou republiku.

Webové stránky www.heritage-route.eu obsahují rozsáhlý textový a obrazový, vědecky připravený materiál, zkoumající deset vybraných lokalit. Jsou přístupné zatím pouze v anglickém jazyce. Jejich součástí je množství praktických informací usnadňujících návštěvu těchto míst, a to včetně GPS navigace na zajímavá historická místa v rámci lokalit. Dále zahrnují BLOG referující o novinkách projektu CEC a jednotlivých lokalit, různých aktivitách a akcích nejen v rámci projektu. Tyto novinky je možné odebírat také prostřednictvím Newsletteru (také pouze v AJ). Webové stránky vznikly pod vedením Jany Maříkové-Kubkové, Kataríny Chlustikové a Kataríny Válové (Archeologický ústav Praha). Texty a další dokumenty publikované na webové stránce jsou dílem celkem 26 odborníků z partnerských institucí CEC projektu.

Oznámení o spuštění webových stránek: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter