Archeologie, archeometrie a informatika: pravěké a středověké sklo v České republice
• Řešitel:
PhDr. Natalie Venclová, DrSc.
• identifikační číslo:
GA14-25396S
• Rok realizace:
2014-2016
• Agentura:
GA CŘ
• klíčová slova:
sklo - pravěk - středověk - chemické analýzy - mezinárodní databáze
 
 
 

Předmětem projektu je studium historie sklářské výroby přístupem integrujícím archeologická a archeometrická data. Hlavním úkolem je definovat archeologické a chemické typy a varianty skel, z archeologických nálezů období pravěku a středověku v České republice i v dalších zemích střední Evropy. Spolu s archeologickými daty poslouží chemická charakteristika jako plnohodnotné kritérium pro zařazování archeologických skel do kontextu jednotlivých etap sklářství a historického vývoje obecně. Zásadní roli v tomto řešení sehraje již existující a na webu přístupná databáze chemicky analyzovaných vzorků skla VITREA, která bude v rámci projektu nejen doplněna novými daty, ale napojena na další informační zdroje jako je Česká archeologická databáze , Česká archeologická mapa a Archeologická bibliografie České republiky. Databáze se stane materiálovým základem projektu a součástí moderních informačních systémů využitelných pro mezinárodní výzkumné projekty.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter