Variabilita technologie neolitické keramiky jako ukazatel sociální identity
• Řešitel:
Mgr. Petr Květina, Ph.D.
• identifikační číslo:
GA14-07062S
• Rok realizace:
2014-2016
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
neolit - keramika - sociální identita - technologie
 
 
 

Projekt je zaměřen na interpretaci sociálních identit uvnitř neolitické společnosti. Problém bude studován prostřednictvím technologických parametrů keramiky. Základní premisou přitom je, že odraz technologie keramické výroby má silný potenciál odkrýt prostorové vzorce předávání řemeslných znalostí a zkušeností, které jsou v přímé korelaci s původní sociální identitou. Aplikovaný přístup chaines operatoires kombinuje makroskopickou analýzu zaměřenou na studium stop sekvenčních kroků operačního řetězce a současně mikroskopickou metodiku orientovanou k určení petrografického složení a geochemických procesů v keramické hmotě. Při analýze se budeme soustředit na různé úrovně předpokládané technologické diverzity: intra-site, regional a macro-scale. V měřítku intra-site bude výchozím souborem LBK keramika z Bylan u Kutné Hory. V rámci regionálního měřítka budou studovány keramické vzorky z lokalit jednoho hypotetického sídelního regionu (Kutnohorsko). Součástí bude také srovnání technologické diverzity v makro-geografické úrovni kulturního okruhu LBK (Čechy, Sasko, Pařížská pánev).

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter