Středověké textilní a barvířské technologie – archeometrie textilních nálezů
• Řešitel:
PhDr. Helena Březinová, Ph.D.
• identifikační číslo:
GA14-06451S
• Rok realizace:
2014-2016
• Agentura:
GA ČR
• klíčová slova:
archeometrie - textil - výroba - vlákna - středověk - přírodní organická barviva - LC-MS - XRF
 
 
 

Archeologické textilní nálezy představují jedinečný zdroj poznání každodenně a hojně používané složky hmotné kultury v minulosti. Výjimečné dochování 1300 středověkých textilních fragmentů z centra Prahy poskytuje v našem prostředí ojedinělou možnost prozkoumat analytickými metodami produkty textilní výroby a technologické postupy barvířství a textilnictví. Náplní projektu bude dokumentace, textilně technologický průzkum všech textilií, včetně morfologie vláken, analytické identifikace použitých mořidel a přírodních barviv. Následně popis jednotlivých výrobních postupů a technik zhotovování textilií, charakterizace domácí produkce a importovaného zboží, poznání původní barevnosti textilií a technologie barvení. K průzkumu textilních fragmentů bude využita optická a elektronová mikroskopie s energiově disperzním detektorem, rentgenové fluorescenční analýzy, mikroextrakce barviv následované separací barviv kapalinovou chromatografií a detekcí hmotnostní spektrometrií.

KohoutBrezinovaNESAT2014

KohoutBrezinovaKKR2014

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter