Reimar Lüst-Preis udělena Vladimíru Salačovi

Za mezinárodní přínos při archeologickém výzkumu keltských a germánských populací byla dne 21.3. 2014 doc. PhDr. Vladimíru Salačovi CSc. udělena Cena Reimara Lüsta (Reimar Lüst-Preis für internationale Wissenschafts- und Kulturvermittlung) . Cenu uděluje společně nadace Alexandra von Humboldta a nadace Fritze Thyssena a to každoročně až dvěma badatelům z celého světa ze společenských a sociálních věd za mimořádné vědecké výsledky a zásluhy o vědeckou spolupráci mezi Německem a danou zemí.

Že se jedná o skutečně světovou poctu dokládá skutečnost, že druhým letošním oceněným byl prof. Kaichi Yamanaka z Kansai university v Osace .

Vladimír Salač s prezidentem Humboldtovy nadace prof. dr. Helmutem Schwarzem (foto: Humboldt Foundation/Albrecht G.W. Barthel)

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter