Mediaevalia archaeologica II. / Město Brno a jeho region ve středověku

Tématem svazku je Brno a jeho region ve středověku. Studie, zaměřené na proměnu aglomerace 12.-13. stol. v právní město (R. Procházka) a utváření jeho hospodářského regionu a vztahy Brna s okolními městy (J. Doležel), doplňuje rozbor jednoho z nejbohatších brněnských archeobotanických souborů (E. Opravil).

 

(PDF) Mediaevalia archaeologica II. – obsah

(ZIP) Mediaevalia archaeologica II. – obsah

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter