vyhlášení výsledků 8. ročníku (2013) soutěže o Cenu Jana Rulfa

Dne 11. března 2014 odborná komise vyhodnotila práce přihlášené do 8. ročníku soutěže o Cenu Jana Rulfa.

Celkem bylo předloženo 38 prací, z nichž bylo 5 bakalářských, 23 magisterských, 9 doktorských a 1 rukopis monografie

*

Slavnostní předání vítězům 1. – 3. místa v obou kategoriích se uskuteční: v úterý 15. dubna 2014 v 11:00 v knihovně Archeologického Ústavu v Praze.

*

Stanoveno bylo toto pořadí:

Hlavní kategorie:
1. místo
Autor: Čapek Ladislav Název práce: Archeologické transformace v městském prostředí
Typ práce: Ph.D.
Rok: 2013
Instituce: KAR FF ZČU, Plzeň

2. – 3. místo
Autor: Pierrevelcin Gilles
Název práce: Les relations entre la Boheme et la Gaule du IVe au Ier siecle avant J.-C.
Typ práce: Ph.D. (monografie)
Rok: 2012
Instituce: UAP FF UK, Praha

Autor: Rašková Zelinková Michaela
Název práce: Subsistenční strategie mladopaleolitických lovců-sběračů
Rok: 2013
Instituce: ANTHROP PřF MU, Brno

4. místo
Autor: Mazáčková Jana
Název práce: Militária z hradu Rokštejna v širším středoevropském kontextu
Typ práce: Ph.D.
Rok: 2012
Instituce: ÚAM FF MU, Brno

5. místo
Autor: Hladík Marek
Název práce: Hospodárske zázemie Mikulčíc – Sídelná štruktúra na strednom toku rieky Moravy v 9.-1. pol. 13. storočia
Typ práce: Ph.D.
Rok: 2012
Instituce: Katedra Archeológie FPhil UK, Bratislava

*

Kategorie bakalářských a magisterských prací:
1. místo
Autor: Beran Vít
Typ práce: Mgr.
Název práce: Analýza železných předmětů ze starší a mladší doby římské z nálezových celků z Hradiska (Burgstall) u Mušova a jeho okolí
Rok: 2011
Instituce: ÚAM FF MU, Brno

2. místo
Autor: Novák David
Typ práce: Mgr.
Název práce: Tvrze v okolí Křivoklátského loveckého hvozdu
Rok: 2012
Instituce: KAR FF ZČÚ, Plzeň

3. místo
Autor: Tomanová Pavla
Typ práce: Mgr.
Název práce: Kouřim – Sv. Jiří. Přemyslovské správní centrum a problematika výzkumů raně středověkých centrálních lokalit (strategie a metody).
Rok: 2012
Instituce: UAP FF UK, Praha

4. – 5. místo
Autor: Bartík Jaroslav
Typ práce: Bc.
Název práce: Broušená a ostatní kamenná industrie z mikroregionu povodí řeky Želetavky
Rok: 2012
Instituce: ÚAM FF MU, Brno

Autor: Doležalová Kateřina
Typ práce: Mgr.
Název práce: Vyhodnocení archeologických nálezů z areálu obléhacího stanoviště v trati Ohrada u hradu Lichnice
Rok: 2013
Instituce: ÚAM FF MU, Brno

*

Odborná komise se sešla ve složení:
doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.
PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D.
Mgr. Martin Ježek, Ph.D.
PhDr. Jan Frolík, CSc.
PhDr. Martin Kuna, CSc.
Mgr. Michal Ernée, Ph.D.
PhDr. Dagmar Dreslerová, Ph.D.
Mgr. Alžběta Danielisová, Ph.D.
Mgr. Petr Květina, Ph.D.
Mgr. Jan Mařík, Ph.D.

*

Ceny:

Hlavní kategorie:
1. místo 17 000,- Kč
2. – 3. místo 10 000,- Kč
4. místo knihy z produkce ARUP v hodnotě 2000,- Kč
5. místo knihy z produkce ARUP v hodnotě 1000,- Kč

Kategorie magisterských a bakalářských prací:
1. místo 7 000,- Kč
2. místo 5 000,- Kč
3. místo 3 000,- Kč
4. – 5. místo knihy z produkce ARUP v hodnotě 700,- Kč

Vyhlášení výsledků: PDF

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter