• Autor:
Pavlů, Ivan - Metlička, Milan
• ISBN:
978-80-87365-64-9
• Vydavatel:
Archeologický ústave AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2013
• Počet stránek:
183 s., fotky
• Jazyk publikace:
Česky, anglické resumé


Kompletní publikace terénní dokumentace a neolitických nálezů z výzkumu v letech 1977-1980. První rondel s vypíchanou keramikou zkoumaný systematicky v Čechách. Dále jsou zde publikovány i nálezy lineární keramiky, které byly zjištěny na stejné ploše výzkumu jako rondel. Doplněno o informace ke druhému vochovskému rondelu, který byl objeven a archeologicky ovzorkován v roce 2004. Publikace má význam pro sledování kontaktů české a bavorské neolitické sídelní oblasti.

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter
221,- Kč