• Autor:
Jiráň, Luboš (ed.) - Chvojka, Ondřej - Čujanová-Jílková, Eva - Hrala, Jiří - Hůrková, Jindra - Koutecký, Drahomír - Michálek, Jan - Moucha, Václav - Pleinerová, Ivana - Smrž, Zdeněk - Vokolek, Vít; contributions from Blažek, Jan - Bouzek, Jan - Břicháček, Pavel - Dobeš, Miroslav - Metlička, Milan - Šumberová, Radka
• ISBN:
978-80-87365-57-1
• Vydavatel:
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
• Rok vydání:
2013
• Počet stránek:
285 s., fot.
• Jazyk publikace:
anglicky, francouzské resumé

*

  • Print
  • PDF
  • email
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter
1540,- Kč